200 lat Kopalni Katowice – Nowa wystawa czasowa w Muzeum Śląskim

200 lat Kopalni Katowice – Nowa wystawa czasowa w Muzeum Śląskim
Autor Dominika Wiśniewska
Dominika Wiśniewska13 grudnia 2023 | 7 min

Kopalnia Katowice to jedna z najstarszych kopalń węgla kamiennego w regionie, której historia sięga 1823 roku. Po zamknięciu w 1999 roku, tereny i budynki kopalni zostały zaadaptowane na potrzeby Muzeum Śląskiego, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu.

Kluczowe wnioski:
 • Kopalnia Katowice przez blisko 200 lat odgrywała kluczową rolę gospodarczą i społeczną w regionie.
 • Po zamknięciu kopalni, jej tereny zostały zaadaptowane na cele muzealne i wystawiennicze.
 • Z okazji 200-lecia otwarto specjalną wystawę jubileuszową przybliżającą historię kopalni.
 • Muzeum Śląskie mieści się obecnie w historycznych budynkach dawnej kopalni Katowice.
 • Kopalnia Katowice jest symbolem przemian gospodarczych i kulturowych regionu Śląska.

Historia kopalni Katowice

Kopalnia Katowice, dawniej nosząca nazwę Ferdynand, rozpoczęła swoją działalność w 1823 roku. Początkowo prowadziła prostą eksploatację płytko zalegających pokładów węgla, ale z czasem rozwinęła się w nowoczesny zakład górniczy.

Kolejni właściciele i menedżerowie kopalni inwestowali w nowe technologie, aby zwiększać jej wydajność. Dzięki temu kopalnia Katowice stała się jedną z największych i najnowocześniejszych kopalń w województwie śląskim. Przez blisko 200 lat generacje górników pracowały tu, wydobywając zalegające pod ziemią złoża węgla.

Początki kopalni

Kopalnia została założona w 1823 roku przez pruskiego przedsiębiorcę Wilhelma Wilczecka. Nosiła wtedy nazwę "Ferdynand" na cześć jednego z synów Wilczecka. W początkowym okresie prowadziła eksploatację niewielkich, płytko zalegających pokładów węgla.

W drugiej połowie XIX wieku kopalnia zmieniła nazwę na "Katowice" i rozpoczęła intensywny rozwój dzięki inwestycjom kolejnych właścicieli. W 1897 roku uruchomiono pierwszą linię kolejową, transportującą węgiel z kopalni do odbiorców.

Rozwój kopalni na przestrzeni lat

Na początku XX wieku kopalnia Katowice była nowoczesnym zakładem górniczym, zatrudniającym kilka tysięcy górników. Intensywnie inwestowano w rozwój infrastruktury - budowano nowe szyby, maszynownie i bocznice kolejowe.

Okres dwudziestolecia międzywojennego to dalszy rozkwit kopalni. Rozbudowywano zakład, instalowano nowe maszyny usprawniające pracę. Wydobycie osiągnęło maksymalny poziom w 1939 roku, sięgając 840 tys. ton rocznie.

Kopalnia Katowice to przykład kopalni, która przez cały XIX i XX wiek nieustannie modernizowała swój park maszynowy i infrastrukturę. Dzięki temu była w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na węgiel w czasie industrializacji i dwóch wojen światowych.

Lata 1945-1999 to okres powojennej odbudowy, rozbudowy i modernizacji. Największe znaczenie miała mechanizacja prac górniczych, co pozwoliło znacząco zwiększyć wydajność. W 1973 roku oddano do użytku nowoczesną sortownię.

1823 Założenie kopalni jako "Ferdynand"
1897 Uruchomienie pierwszej linii kolejowej
1945 Rozpoczęcie powojennej odbudowy

Czytaj więcej: 10 najlepszych miejsc do zwiedzania w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Zmiany techniczne w kopalni

Kopalnia Katowice przeszła ogromną transformację pod względem technicznym - od prostej eksploatacji odkrywkowej w XIX wieku do nowoczesnego zakładu głębinowego w wieku XX. Kluczowe zmiany wiążą się z mechanizacją pracy górników.

W latach 60. zaczęto wprowadzać pierwsze kombajny ścianowe, przenośniki taśmowe oraz urządzenia do hydraulicznego podsadzania wyrobisk. Zautomatyzowano transport urobku i wentylację. Dzięki temu znacząco wzrosła wydajność, jak i bezpieczeństwo pracy.

Na uwagę zasługuje również systematyczna modernizacja szybów - od drewnianych konstrukcji poprzez ceglane obudowy, aż do betonowych konstrukcji w latach 70. XX wieku.

Mechanizacja pracy górników

Kluczowym elementem rozwoju kopalni Katowice była stopniowa automatyzacja oraz mechanizacja prac górniczych. W latach 60. zaczęto wprowadzać pierwsze maszyny ułatwiające ciężką pracę fizyczną górników - kombajny ścianowe, przenośniki itd.

Mechanizacja pozwoliła radykalnie zwiększyć wydajność kopalni przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa załogi. Dotyczyło to zwłaszcza prac związanych z urabianiem węgla, jego transportem oraz podsadzaniem wyrobisk.

Działalność społeczna kopalni

200 lat Kopalni Katowice – Nowa wystawa czasowa w Muzeum Śląskim

Kopalnia Katowice prowadziła szeroką działalność socjalną i kulturalną, skierowaną do załogi górniczej i ich rodzin. Organizowane były liczne imprezy sportowe, artystyczne i rozrywkowe, które integrowały społeczność górniczą.

Pracownicy mogli korzystać ze świadczeń socjalnych w postaci zasiłków, wczasów czy opieki medycznej. Na terenie kopalni funkcjonowały: przychodnia, żłobek, przedszkole, a także klub górniczy z biblioteką.

Wśród najbardziej popularnych imprez kulturalnych były obchody Dnia Górnika oraz barbórkowe bale, spotkania i koncerty. Organizowano również festyny dla rodzin górniczych, wycieczki i kolonie.

 • szeroka opieka socjalna (zasiłki, wypoczynek)
 • infrastruktura socjalna (przychodnia, żłobek itp.)
 • liczne imprezy kulturalne i sportowe

Zamknięcie kopalni Katowice

Kopalnia zakończyła działalność wydobywczą w 1999 roku po blisko 180 latach istnienia. Powodem były zbyt małe zasoby węgla, które nie zapewniały rentowności dalszego wydobycia.

Zamknięcie kopalni pociągnęło za sobą negatywne skutki społeczne - utratę miejsc pracy przez górników i konieczność zmiany ich kwalifikacji zawodowych. Jednak dzięki nowym inwestycjom temu symbolicznemu dla Śląska miejscu udało się nadać drugie życie.

1999 Zamknięcie kopalni Katowice
Powód Nierentowne wydobycie

Adaptacja kopalni na muzeum

Teren zamkniętej kopalni Katowice został zagospodarowany przez Muzeum Śląskie, które utworzyło tutaj nową siedzibę. Wykorzystano zabytkowe budynki dawnej cechowni, łaźni łańcuszkowej i innych obiektów poprzemysłowych.

Dzięki temu stary zakład górniczy zyskał szansę na dalsze istnienie jako przestrzeń publiczna, służąca kulturze i edukacji. Adaptacja na muzeum pozwoliła zachować dziedzictwo przemysłowe Katowic.

Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i kulturalną związaną z historią Górnego Śląska, a także przemysłem i kulturą techniczną. Otwiera również wystawy czasowe, jak aktualna ekspozycja z okazji 200-lecia kopalni.

 • wykorzystanie zabytkowej infrastruktury kopalni
 • ochrona poprzemysłowego dziedzictwa regionu
 • działalność kulturalna i edukacyjna muzeum

Wystawa jubileuszowa z okazji 200-lecia

Z okazji 200. rocznicy powstania kopalni Katowice, Muzeum Śląskie we współpracy z historykami i pasjonatami górnictwa przygotowało specjalną wystawę jubileuszową.

Ekspozycja przybliża bogatą historię kopalni na przestrzeni blisko dwóch wieków - od momentu założenia w 1823, poprzez okres rozkwitu, modernizacji aż do zamknięcia zakładu i utworzenia w jego miejscu muzeum.

Zwiedzający mogą zobaczyć unikatowe zbiory związane z codzienną pracą górników, rozwojem technicznym kopalni, a także jej działalnością społeczną i kulturalną na rzecz załogi i mieszkańców regionu.

Podsumowanie

W moim artykule przedstawiłem historię kopalni Katowice, jednej z najstarszych kopalń węgla kamiennego w regionie śląskim. Omówiłem kluczowe etapy jej blisko 200-letniego funkcjonowania - od założenia w 1823 roku, poprzez burzliwy rozwój i modernizację, aż do zamknięcia pod koniec XX wieku.

Pokazałem, jak z biegiem lat kopalnia Katowice ewoluowała od niewielkiego zakładu wydobywczego do nowoczesnego giganta przemysłu węglowego. Wspomniałem o ciągłym unowocześnianiu maszyn i infrastruktury, dzięki czemu mogła sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na węgiel.

Przybliżyłem również szeroką działalność społeczną kopalni na rzecz załogi i lokalnej społeczności - od opieki socjalnej po organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych. Po zamknięciu w 1999 roku teren kopalni zaadaptowano na potrzeby Muzeum Śląskiego.

Na koniec wspomniałem o specjalnej wystawie przygotowanej z okazji 200-lecia kopalni Katowice, na której można poznać jej bogatą historię i dziedzictwo dla regionu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj Piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej: Ciekawe atrakcje, Praktyczne wskazówki, i Najlepsze Trasy
 2. 8 filmowych lokacji na Śląsku, które cię zaskoczą
 3. Niezwykły redyk na Buczu - niesamowite zdjęcia z Górek Wielkich
 4. Bielska scena kabaretowa: Krzysztof Daukszewicz w programie Sposób na przetrwanie w Chybiu
 5. Korzenie, które definiują: Wpływ przeszłości na teraźniejszość
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Dominika Wiśniewska
Dominika Wiśniewska

Kocham historię i kulturę Śląska. Na blogu opisuję tradycje, kuchnię, gwarę i zabytki regionu. Dzielę się rodzinnymi przepisami na śląskie kołocze i rolady. Opowiadam o industrialnym krajobrazie i starych kopalniach. Polecam najciekawsze trasy turystyczne i opisuję lokalne wydarzenia kulturalne. Przybliżam sylwetki wielkich Ślązaków. Jestem dumna ze śląskiego etosu pracy.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły